Drukuj Poleć znajomemu

okladla-tanatos2002

  

Problemy współczesnej tanatologii. Tom VI

ISBN 83-7374-003-1, rok wydania 2002

B5, 666 stron

Nakład wyczerpany

 

Spis treści

 

 • Jacek Kolbuszewski, Słowo wstępne 

 • Juraj čáp, Štruktúra vedomia smrti 

 • Bogusław L. Block, Śmierć i życie. Między lękiem i nadzieją – perspektywa psychologiczna 

 • Adam Świeżyński, Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka 

 • Józef Rapacz, Teologiczno-kanonistyczne aspekty śmierci 

 • Krzysztof Masłowski, Zespół hospicyjny w duchowej opiece nad chorymi terminalnie

 • Elżbieta Więckowska, „Umieranie” odzwierciedlane w ujawnianych stanach psychicznych – sygnalizacja problemu 

 • Monika Iskra, Sens cierpienia i śmierci w egzystencji człowieka 

 • Maria Wałęska-Siempińska, Filozoficzne założenia wartości życia jako podstawa opieki paliatywnej 

 • Mária Nemčeková, Katarina Žiaková, Tanatológia, medicícina a ošetrovateľstvo 

 • Elena Holmanová, Katarina Žiaková, Mária Nemčeková, Chronické ochorenie ako existenciálna situácia 

 • Katarina Žiaková, Elena Holmanová, Využitie koncepčných modelov v starostlivosti o zomierajúceho 

 • Mieczysława Miklaszewska, Znaczenie rytuału w życiu jednostki i społeczeństwa 

 • Bronisław Gembala, Kojący rytuał. Doświadczenie rytualizacji w towarzyszeniu umierającym 

 • Grażyna Filipiak, Postawy pielęgniarek wobec śmierci i umierania 

 • Mirosław Kalinowski, Wsparcie psychologiczne w opinii chorych terminalnie na podstawie badań wybranych ośrodków hospicyjnych w Polsce 

 • Urszula Dębska, Alina Żurek, Eutanazja czy opieka paliatywna? – dwa oblicza współczesności 

 • Lucyna Patyjewicz, Przeżycie śmierci w chorobie alkoholowej 

 • Anna Latawiec, Sprawiedliwość wobec cierpienia i śmierci małego dziecka 

 • Krzysztof Maksymowicz, Samobójstwa dzieci i młodzieży – szczególny aspekt socjologiczno-społeczny i rodzinny 

 • Marta Makara-Studzińska, Bożena Kamińska-Śpila, Samobójstwa młodzieży jako zagrożenie zdrowia publicznego 

 • Iwona Niewiadomska, Czynniki osobowościowe zwiększające ryzyko zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży 

 • Barbara Gawda, „Śmierć samobójcza” w poezji osób uzależnionych od narkotyków

 • Irena Dziamarska, Społeczne i biologiczne przyczyny samobójstw nastolatków w Polsce

 • Ireneusz Kuropka, Ewolucja oddziaływania przyczyn zgonów na mieszkańców Dolnego Śląska 

 • Piotr Szukalski, Wanda Nowak-Sapota, Umieralność stulatków 

 • Piotr Szukalski, Przyczyny zgonu osób sędziwych w Polsce w latach 1988-1999 

 • Barbara Świątek, Prawo w obliczu śmierci człowieka 

 • Roman Uliasz, Status prawny człowieka po jego śmierci 

 • Jakub Trnka, Zmiana postaw wobec spadkodawcy – członka rodziny w przypadku jego śmierci 

 • Mieczysław Gałuszka, Śmierć w pogotowiu ratunkowym. Analiza dyskursu publicznego 

 • Leon Miodoński, Palingeneza, czyli filozoficzne marzenie o nieśmiertelności 

 • Ilona Błocian, Motyw labiryntu a „Psychologia przeniesienia” C. G. Junga 

 • Grzegorz Hetman, Zagrożenia i perspektywy cywilizacji ludzkiej na podstawie poglądów Lucjana Mariana Freytaga 

 • Krzysztof Biliński, Semiosfera i śmierć – rekonstrukcja teorii Jurija Łotmana 

 • Jerzy Supady, Przykłady ewolucji zjawiska śmierci z powodu chorób zakaźnych w aspekcie historycznym 

 • Jerzy Supady, Śmierć w więzieniach sowieckich 

 • Katarzyna Kość, Dehumanizacja kresu życia w warunkach zesłania 

 • Ewa Marcinkowska, „Przestało bić serce wodza ludzkości. Nekrologia Józefa Wissarionowicza Stalina w „Trybunie Ludu” 

 • Ewa Grzęda, „Łoże śmierci”. Przekazy o śmierci i umieraniu w literaturze i kulturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku 

 • Małgorzata Dynak, Obrazy śmierci haniebnej jako przeciwieństwo śmierci patriotycznej w twórczości Adama Mickiewicza 

 • Magdalena Fortuniak, Norwid wobec śmierci – zarys problematyki na przykładzie poematu „Assunta” 

 • Marian Ursel, „Więcej światła”. O ostatnich słowach wielkich romantyków polskich

 • Wojciech Rusnak, Młodopolskie „sztuczne raje”. Rola używek w literaturze Młodej Polski  

 • Małgorzata Łoboz, Siostra Śmierć. Franciszkański topos „dobrego umierania” w literaturze na przełomie XIX i XX wieku 

 • Magdalena Jonca, „Kto nie chce zupy, ten umrzeć musi...” – pedagogika strachu czyli śmierć za karę 

 • Marta Cywińska-Dziekońska, Surrealizm i śmierć. Między autodestrukcją a metaforą

 • Justyna Kania-Paździor, Rozważania nad grobem – „Tequila” Krzysztofa Vargi 

 • Katarzyna Kaczor, Nowy Orlean – miasto współczesnego „danse macabre”. Matecznik wampirów i czarownic Anne Rice 

 • Agnieszka Brodala, Niewypowiedziany koszmar i dławiąca groza – problematyka śmierci w twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta 

 • Ewa Nofikow, Śmierć jako doświadczenie egzystencjalne i poetyckie w „Namawianiu na wrony” i „Odmianach łapania tchu” Mirona Białoszewskiego 

 • Adrian Gleń, „Umiera się”. Śmierć w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego 

 • Alina Bernardetta Jagiełłowicz, Mirosław Jerzy Gontarski, Anektowanie realności śmierci w Tadeusza Kantora „Teatrze śmierci” 

 • Romualda Romanowska, Kategoria i motyw śmierci w kulturze i poezji polskich Cyganów-Romów 

 • Agata Krasowska-Marut, Obrazy śmierci w pismach codziennych 

 • Krystyna Herej-Szymańska, Językowy obraz umierania w Biblii 

 • Włodzimierz Wysoczański, Nagłówki prasowe z wyrazem „śmierć”. Analiza formalnoznaczeniowa 

 • Krystyna Turek, Świadectwa pamięci. Wspomnienia i pożegnania żałobne na łamach prasy 

 • Jacek Kolbuszewski, Kilka przyczynków do dziejów polskiej wierszowanej epigrafiki nagrobnej  

 • Bogdan Dubieńczuk SVD, Śmierć i życie wieczne we współczesnej homilii polskiej. Próba postawienia problemu: Śmierć jako rzadki temat kazań. Dlaczego? 

 • Wojciech Łysiak, „Rycerz na cmentarzu” w kołobrzeskiej konkatedrze 

 • Jarosław Barański „Lekcja anatomii doktora Dejmana”. Renesansowa desakralizacja ciała podczas pokazu anatomicznego 

 • Justyna Bajda, Makowe pola śmierci. Symboliczne drobiazgi poetycko-malarskie 

 • Magdalena Sztandara, Fotografia pogrzebowa – „chłopskie portrety trumienne” 

 • Danuta Ługowska, Magdalena Latawiec, Ikony „Zstąpienia do otchłani” Jerzego Nowosielskiego a sztuka i filozofia 

 • Bartłomiej Gutowski, Śmierć w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych 

 • Janina Gajda-Krynicka, Śmierć i życie po śmierci w greckich kultach misteryjnych

 • Jacek Pudliszewski, „Familia silvani” – rzymskie stowarzyszenie religijno-pogrzebowe (AE. 1929, 161) 

 • Jacek Pudliszewski, Uroczystości nagrobne w miastach Italii w IV wieku n.e. 

 • Franciszek Rosiński, Śmierć psychogenna w społecznościach plemiennych 

 • Henryk Zimoń SVD, Afrykańska koncepcja złej śmierci na przykładzie ludu Konkomba z północnej Ghany 

 • Adam A. Szafrański, Obrzędy „Slametan” jako miejsce spotkania dwóch światów – świętego i świeckiego 

 • Agata Zarzycka, „Dobry Indianin to martwy Indianin” – śmierć a wizerunek rdzennych Amerykanów w kulturze popularnej społeczeństw zachodnich XIX i XX  wieku 

 • Adriana Kurowska, Śmierć rytualna u Celtów 

 • Gabriela Wolak-Wereśniak, Magiczny i użytkowy wymiar martwego ciała 

 • Franciszek M. Rosiński, Postać duszy po śmierci w wierzeniach ludowych 

 • Agata Knapczyk, Sen jako metonimia śmierci w kulturze ludowej 

 • Magdalena Bonowska, Poza grobem. Gałązki i kamienie pamięci 

 • Piotr Grochowski, Oracje pogrzebowe na dawnej wsi polskiej (rekonesans badawczy)

 • Agnieszka Żok-Soroczyńska, Zaraza w wybranych baśniach i legendach  

 • Zdzisław Kupisiński SVD, Wyobrażenia o śmierci i jej aksjologia w tradycji ludowej regionu opoczyńskiego 

 • Krystyna Syrnicka, Uwagi o polskich pieśniach pogrzebowych na Wileńszczyźnie 

 • Pola Kuleczka, Refleksja o śmierci w pieśni kościelnej 

 • Bronisław Gembala, Bibliografia wybranych niemieckojęzycznych pozycji książkowych na temat pracy hospicyjnej